Skip to content

Kasutustingimused

Veebilehel www.smartfood.ee tellimust vormistades kinnitad, et oled tutvunud käesoleva kasutajalepingu tingimustega (edaspidi: kasutustingimused), nõustud kasutustingimustega ning kohustud täitma kasutustingimusi alljärgnevas.

Teenuse üldtingimused

Need kasutustingimused reguleerivad Smartfood Ekspress OÜ (edaspidi teenusepakkuja) ja kasutajate suhteid www.smartfood.ee veebilehel pakutavate teenuste/kaupade kasutamisel.

Teenusepakkuja pakub veebilehel www.smartfood.ee kasutajatele võimalust tellida Tallinna ja selle lähiümbruse piires kindla kaloraažiga toidupaketti koos kohaletoimetamisega kasutajatele sobivale ja teenusepakkuja poolt aktsepteeritud aadressile.

www.smartfood.ee veebilehe kasutamisega ei kaasne kasutajale mingeid muid tasusid, kui tellitud kauba ja transpordi eest.

Kasutaja õigused, kohustused ja vastutus

Kasutaja kohustub veebilehel www.smartfood.ee sisestatud tellimuses esitama täielikult tõeseid isikuandmeid, s.h oma õige ja täieliku nime ning kasutama kehtivat e-posti aadressi, tellimuse kohaletoomise aadressi ning telefoninumbrit. Kui ilmneb, et tellimust ei olnud võimalik täita kasutaja poolt esitatud valede isikuandmete tõttu, siis ei ole kasutajal õigus selle eest tasu tagasi küsida.

Samuti puudub kasutajal õigus tellimuse eest tasu tagasi nõuda juhul, kui kasutajale ei ole võimalik tellimust üle anda (nt. ei tule kasutaja tellimuses esitatud ajavahemikul tellimuses esitatud aadressil uksele ja/või ei vasta tellimuses esitatud mobiilinumbrile). Teenusepakkuja poolt saadetud kuller ootab ette antud aadressil maksimaalselt 3 minutit.

Kui tellimuse aadressiks on sõidutee, mis pole ilmastikuolude tõttu läbitav, ei ole tellimuse eest tasunud kasutajal õigust teenusepakkujalt tellimuse maksumust tagasi nõuda. Sellisel juhul saab kasutaja tellimuse kätte asukohast, kuhumaani tee on läbitav (kusjuures kuller ootab maksimaalselt 3 minutit pärast kasutajale helistamist) või transpordib kuller tellimuse tagasi teenusepakkuja aadressile, kust kasutajal on võimalik see sama päeva jooksul (12.00 kuni 17.00) kätte saada, teatades klienditeenindajale sellest soovist hiljemalt 15.00 emaili või telefoni teel.

Kui ilmneb, et kasutajal ei ole mõnel päeval võimalik tellimust vastu võtta või kasutaja soovib teha pausipäevi, siis tuleb kasutajal ise teha vastav muudatus kliendikeskkonnas üle-eelmisel päeval enne 16.00. Kasutaja tellimust pikendatakse kasutamata jäänud tööpäevade võrra. Kui kliendikeskkonnas on häired, tuleb saata sellekohane email pausipäeva(de) infoga teenusepakkuja emailile: info@smartfood.ee, samuti üle-eelmisel päeval enne 16:00. Peale seda laekunud soove ei ole teenusepakkujal võimalik rahuldada, sh emaili teel soovitud pausipäevast üle-eelmisel päeval peale 16.00 saadetud soove. Sellisel juhul jätab teenusepakkuja toidupaki tarnimata ning kasutajal jääb see päev tellimusena kirja.

Variant on, et kasutaja leiab siiski võimaluse, et keegi teine tema toidupaki vastu võtab. Kui sellega seoses tekib aadressimuudatus/kellaaja muudatus, peaks kasutaja seda tegema kliendikeskkonnas eelmisel päeval enne kl 12.00. Kui kliendikeskkonnas on häired, tuleb saata sellekohane email muudatuse infoga teenusepakkuja emailile: info@smartfood.ee, samuti eelmisel tööpäeval enne 12.00. Peale seda laekunud soove ei ole teenusepakkujal võimalik rahuldada, sh emaili teel soovitud muudatuse päevast eelmisel päeval peale 12.00 saadetud soove.

Tellijal on võimalik ise muuta tellimuse aadressi ja kella-aega kliendikeskkonnas eelmisel päeval kuni 12.00. Kui kliendikeskkonnas on häired, tuleb saata sellekohane email muudatuse infoga teenusepakkuja emailile: info@smartfood.ee, samuti eelmisel päeval enne 12.00. Peale seda laekunud soove ei ole teenusepakkujal võimalik rahuldada, sh emaili teel soovitud muudatuse päevast eelmisel päeval peale 12.00 saadetud soove.

Tellimuse eest tasunud kasutajal on õigus tellimuse keskel muuta paketi kaloraaži. Soovist tuleb teatada kliendinõustajale (info@smartfood.ee) üle-eelmisel tööpäeval enne 12.00. Kliendinõustaja arvutab uue lõpliku hinna vastavalt hinnatabelile. Kaloraaži muutmise tasu on 15 eurot. Kui uus lõplik summa on väiksem, kui kasutaja on tasunud, siis tuleb puuduolev summa juurde tasuda. Uue kaloraažiga pakett hakkab kehtima peale puuduoleva summa tasumist. Kui uus lõplik summa on väiksem, kui algne paketi hind, siis jääb vahe kasutajale järgmise tellimuse ettemaksuks.

Tellimuse eest tasunud kasutaja võib soovi korral tellimuse varasemalt lõpetada – sellisel juhul kannab teenusepakkuja kasutajale tagasi 50% kasutamata jäänud tellimuse summast. Tellimuse varasemast lõppemisest peab kasutaja teada andma hiljemalt üle-eelmisel tööpäeval enne lõpetamise kuupäeva enne kl 12.00 saates emaili: info@smartfood.ee või helistades +372 505 2801. Näiteks kui klient soovib tellimust varem lõpetada ja teatab sellest esmaspäeval enne 12.00, siis on tema viimane tellimuse täitmise päev teisipäev (al kolmapäevast toidupakki enam ei tule). Kui klient saadab loobumisteate esmaspäeval peale 12.00, siis on tema viimane tellimuse täitmise päev kolmapäeval (al neljapäevast toidupakki enam ei tule).

Kui kasutaja on valinud toidupaketi kohaletomiseks termokastiga variandi, siis peaks termokast seisma samas kohas kogu perioodi vältel. Termokast kuulub tellimuse lõpus tagastamisele, selle kadumisel või selle katki minemisel on kasutaja kohustatud selle hüvitama.

Kui kasutaja(d) teeb/teevad tellimuse samale aadressile, siis tuleb tarneajaks valida sama ajavahemik. Kui samale aadressile on tehtud mitu tellimust ning on valitud erinevad ajavahemikud, siis toimetab teenusepakkuja tellimuse kohale teenusepakkujale sobivaimal ajavahemikul, mis kasutaja poolt valitud.

Pakett tuleks ära kasutada 3 kuu jooksul alates soetamiskuupäevast (selle perioodi hulka jäävad ka kõik võetud pausipäevad).

Tellimust esitades kinnitab kasutaja, et ta on vähemalt 18-aastane. Kasutaja teadvustab endale, et smartfood.ee veebilehel oleva kalorikalkulaatori kasutamine tellimuse paketi valikuks ei ole kohustuslik, vaid see annab soovituslikku teavet. Kasutaja teeb lõpliku otsuse ise, kasutades selleks oma parimat äranägemist ning lähtudes oma tervislikust seisundist. Kasutaja teadvustab, et kehakaalu muutused on individuaalselt erinevad ning mõjutatud konkreetse isiku ainevahetuse kiirusest, kehalisest aktiivsusest, geneetikast ja teistest tingimustest. Kasutaja kinnitab tellimuse esitamisega oma tervisliku seisundi sobivust tellimusel esitatud paketi tarbimiseks. Terviseprobleemide ja muude tervist puudutavate küsimuste korral soovitab teenusepakkuja kasutajal enne tellimuse esitamist konsulteerida arstiga ning veenduda, et tema tervislik seisund on sobiv pakutavate teenuste kasutamiseks.

Kindlasti tuleb kasutajal enne teenuse kasutamist arstiga konsulteerida, kui kasutaja on rase või imetav ema või kui kasutajal on krooniline haigus.

Kasutaja teadvustab, et teenusepakkuja ei ole tervishoiuteenuse osutaja ega paku meditsiinilisi teenuseid ega anna meditsiinilisi soovitusi või lubadusi. Tellimuse menüüsid koostades ei arvesta teenusepakkuja kasutaja tervislikust seisundist tulenevate eripäradega (sh allergiad, toidutalumatused jms). Kasutaja saab aru, et teenusepakkuja ei saa kontrollida iga retseptis kasutatava toiduaine sobivust konkreetsele kasutajale. Kasutaja on ise kohustatud enne tellimuse tegemist teenusepakkujalt uurima, kas toidu valmistamiseks kasutatavates toiduainetes sisaldub allergeene, mis võivad kasutajal tekitada allergilisi reaktsioone või muid aineid, mis on kasutaja tervislikust seisundist tulenevalt talle vastunäidustatud.

Teenusepakkuja õigused, kohustused ja vastutus

Teenusepakkuja kohustub toimetama tellimuse kasutajani kokku lepitud ajavahemiku jooksul. Kohaletoimetamise aeg võib pikeneda teenusepakkujast mittesõltuvate asjaolude esinemisel (ootamatud liiklusummikud, liiklusõnnetused, liikluse ümberkorraldus, raskendatud ilmaolud jms.). Sellisel juhul teavitab teenusepakkuja kasutajat tekkinud ootamatust olukorrast ning toimetab tellimuse kasutajani esimesel võimalusel ning kasutajal ei ole teenusepakkujale pretensioone. Kui kasutaja ei ole ei telefoni ega emaili teel kullerajavahemiku jooksul kättesaadav (kullerite tööpäev on kuni 11.00), et lahendust leida, toimetab teenusepakkuja tellimuse tagasi teenusepakkuja kööki – sealt on kasutajal võimalus see sama päeva jooksul (12.00 kuni 17.00) kätte saada, eelnevalt sellest teavitades info@smartfood.ee. Teavitus tuleb saata hiljemalt 15.00.

Kui tellimus jääb kasutajale kohale toimetamata teenusepakkuja süül, siis pikendab teenusepakkuja kasutaja tellimust vastava aja võrra või tagastab kasutajale tema tellimuse eest tehtud makse 5 tööpäeva jooksul, vastava summa ulatuses, mille osas tellimus täitmata jäi.

Teenusepakkuja omab õigust igal ajahetkel ilma põhjust nimetamata oma teenuse pakkumise kõigile kasutajatele peatada või lõpetada, täites sealjuures kasutajate ees lahtised tellimused.

Teenusepakkuja omab õigust keelduda teenindamast võlgnikke ning problemaatilisi kliente. Sellega seonduvad igasugused võimalikud rahalised kanded (ettemaksu tagastamine jms.) tehakse 14 p jooksul.

Teenusepakkujal on õigus teenuste hindu muuta – need hakkavad kehtima alates kodulehel hinnatabelis muudatuste tegemisest. Hinnamuutus ei kohandu juba kehtivatele tellimustele.

Teenusepakkujal on õigus saata kasutajatele personaalseid kommertsteadaandeid jm pakkumisi. Nimetatud teadaannetest on kasutajal õigus keelduda.

Isikuandmete töötlemine

Loe lähemalt: Isikuandmete kaitse ja privaatsuspoliitika lingilt (asub meie lehe all paremas ääres).

Maksmine

Tellimuste eest saab tasuda tehes tellimuse kodulehel läbi kliendikeskkonna (Montonio maksekeskkond) või ülekandega teenusepakkuja poolt esitatud arve alusel.

Teenus aktiveerub pärast tellimuse eest tasu laekumist või aktiveeritakse pärast arve tasumist.

Maksmine toimub eurodes. Kõik hinnad on näidatud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

Tarnetingimused

Smartfood.ee teenust saab tellida Tallinna ja selle lähiümbruse aadressidele. Kui kliendikeskkonnas ei õnnestu Tallinna lähiümbruse aadressi valida, siis kirjuta palun: info@smartfood.ee.

Tellimus tuuakse kohale teenusepakkuja transpordiga vahemikus 7.00 – 11.00. Tallinna lähiümbruses ning kokkuleppel teenusepakkujaga sobivusel ka 5.00 – 7.00 vahel.

Kohaletoimetamise aeg võib pikeneda teenusepakkujast mittesõltuvate asjaolude esinemisel.

Kasutaja on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi tellimuse kohaletoimetamisel.

Teenusepakkuja ei vastuta tellimuse kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või -õigsusest.

Kasutustingimuste muutmine

Teenusepakkujal on igal ajal õigus veebiportaali ja teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides kasutustingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada.

Kasutustingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest www.smartfood.ee veebiportaalis.

Kasutaja kinnitab, et nõustub kasutusingimuste muudatuste ja täiendustega peale vastavate muudatuste/täienduste jõustumist.

Lõppsätted

Veebiportaali kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kasutaja ja teenusepakkuja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

Veebiportaali kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad kasutaja ja teenusepakkuja lahendada läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, siis lahendab vaidluse Harju Maakohus.

Kasutustingimused kehtivad, kui kasutaja nendega nõustub ja kehtivad kasutaja ja teenusepakkuja vaheliste kasutustingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kasutajal on õigus kasutustingimustes reguleeritud õigussuhted igal ajal üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused teenusepakkuja ees.